top of page

Polityka prywatności

z dnia 4 września 2023 r.

Polityka prywatności Salt Plus

W witrynie Salt Plus, dostępnej pod adresem http://salt-plus.eu/, jednym z naszych głównych priorytetów jest prywatność odwiedzających. Niniejsza Polityka prywatności zawiera rodzaje informacji, które są gromadzone i rejestrowane przez Salt Plus oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Jesteśmy administratorem danych osobowych użytkowników.
Podstawa prawna Salt Plus do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym gromadzimy te informacje:

  • Salt Plus musi zawrzeć umowę z użytkownikiem

  • Użytkownik wyraził zgodę na takie działania Salt Plus

  • Przetwarzanie danych osobowych użytkownika leży w uzasadnionym interesie Salt Plus

  • Salt Plus musi działać zgodnie z prawem

Salt Plus będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać dane użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych zasad.
Jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przysługują mu pewne prawa do ochrony danych. Jeśli użytkownik chce uzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe na jego temat przechowujemy i jeśli chce, aby zostały one usunięte z naszych systemów, powinien skontaktować się z nami.
W pewnych okolicznościach użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych:

  • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na temat użytkownika

  • Prawo do sprostowania danych

  • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

  • Prawo do ograniczeń

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo do odstąpienia od zgody

Pliki dziennika

Salt Plus stosuje standardową procedurę korzystania z plików dziennika. Pliki te rejestrują odwiedzających, gdy odwiedzają strony internetowe. Robią to wszystkie firmy hostingowe i jest to część analityki usług hostingowych. Informacje gromadzone przez pliki dziennika obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), znacznik daty i godziny, strony odsyłające/wyjściowe i ewentualnie liczbę kliknięć. Nie są one powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Celem tych informacji jest analiza trendów, administrowanie stroną, śledzenie ruchu użytkowników na stronie oraz gromadzenie informacji demograficznych.

Pliki cookie i sygnalizatory sieci Web

Jak każda inna strona internetowa, Salt Plus używa plików cookie. Te pliki cookie służą do przechowywania informacji, w tym preferencji odwiedzających oraz stron w witrynie, do których odwiedzający uzyskał dostęp lub które odwiedził. Informacje te są wykorzystywane do optymalizacji doświadczeń użytkowników poprzez dostosowywanie zawartości naszej strony internetowej w oparciu o typ przeglądarki odwiedzającego i/lub inne informacje.
Więcej ogólnych informacji na temat plików cookie można znaleźć w artykule "Pliki cookie" w Generatorze polityki prywatności.

Polityka prywatności

Możesz zapoznać się z tą listą, aby znaleźć Politykę prywatności dla każdego z partnerów reklamowych Salt Plus.
Zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologie, takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web, które są używane w odpowiednich reklamach i linkach wyświetlanych na Salt Plus, które są wysyłane bezpośrednio do przeglądarki użytkownika. W takim przypadku automatycznie otrzymują adres IP użytkownika. Technologie te są wykorzystywane do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych i/lub personalizacji treści reklamowych wyświetlanych na odwiedzanych stronach internetowych.
Należy pamiętać, że Salt Plus nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Polityka prywatności stron trzecich

Polityka prywatności Salt Plus nie ma wpływu na innych reklamodawców lub strony internetowe. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji. Może to obejmować ich praktyki i instrukcje dotyczące rezygnacji z niektórych opcji.
Użytkownik może wyłączyć pliki cookie za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.

Informacje na temat dzieci

Kolejną częścią naszego priorytetu jest zapewnienie ochrony dzieciom podczas korzystania z Internetu. Zachęcamy rodziców i opiekunów do obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online.
Salt Plus nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko podało tego rodzaju informacje na naszej stronie internetowej, zdecydowanie zachęcamy do natychmiastowego skontaktowania się z nami, a my dołożymy wszelkich starań, aby niezwłocznie usunąć takie informacje z naszych rejestrów.

Wyłącznie polityka prywatności online

Nasza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do naszych działań online i jest ważna dla odwiedzających naszą stronę internetową w odniesieniu do informacji, które udostępniają i/lub gromadzą w Salt Plus. Niniejsza polityka nie ma zastosowania do żadnych informacji gromadzonych offline lub za pośrednictwem kanałów innych niż ta strona internetowa.

Zgoda

Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik niniejszym wyraża zgodę na naszą Politykę prywatności i akceptuje jej warunki.

bottom of page